Det här är Företagsgruppen i Staffanstorp

Företagsgruppen i Staffanstorp bildades 1982 och är det största nätverket i Staffanstorps kommun. Vi är politiskt obundna.

Sedan starten har vi verkat för ett bra företagsklimat i Staffanstorp. Allt arbete i föreningen är ideellt. Alla medlemmar äger föreningen gemensamt och ekonomiskt finansieras arbetet genom våra medlemsavgifter, som kan hållas på låg nivå genom det ideella arbetet.

Som medlem får du tillgång till ett stort nätverk med många olika inriktningar. Ni är med på våra träffar och påverkar vilka frågor vi skall driva.

Ett av Företagsgruppens främsta mål är att skapa en Staffanstorpsanda genom att låta våra medlemmar träffas och lära känna varandra under fria former för att underlätta framtida affärskontakter.

Styrelsen sammanträder 6-7 tillfällen per år för att planera och arbeta med verksamheten i företagsgruppen. Årsmöte hålls i mars månad.

Över 160

företag är medlemmar

Sedan 1982

verkar vi för ett bra företagsklimat

Över 40

utdelade priser