Kontakta styrelsen

Ett av Företagsgruppens främsta mål är att skapa en Staffanstorpsanda genom att låta våra medlemmar träffas och lära känna varandra under fria former för att underlätta framtida affärskontakter.

Styrelsen sammanträder 6-7 tillfällen per år för att planera och arbeta med verksamheten i företagsgruppen. Årsmöte hålls i mars månad.

Allmänna frågor

Så kan du höra av dig via vårt kontaktformulär om du inte vet till vem du ska vända dig.

Ronny Lindberg
Ordförande
070-6551150
Håkan Fossto
Vice ordförande
0708-255140
Lotta Nordberg
Sekreterare
046-255550
Mona Erlandsson
Kassör
Hans Erlandsson Management AB
070-8423785
Patrik Andersson
Ledamot
Gert Anderssons El
070-692 50 59
Anders Jönsson
Suppleant
046-254 62 20
Eva-Lotta Lindskog
Suppleant
0768-568770
Ulf Mohlin Fagerström
Suppleant
0706-852080
Valberedning
Christian Gunnarsson Ask, Per-Arne Stenlund, Leonisa Dalumpines Persson

Kontakta oss

Använd kontaktformuläret för allmänna frågor som inte är riktade till en speciell kontaktperson. Vi återkommer så snart som möjligt.

Om du redan vet vem du vill kontakta finns samtliga styrelsemedlemmars kontaktuppgifter ovan.

Vi finns även på Facebook: Företagsgruppen i Staffanstorp

Allmänna förfrågningar