Datum: 1 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Staffanstorps Gästis

En skånsk klassiker serveras under kvällen.

En person per medlemsföretag går kostnadsfritt och medföljande betalar 215:- /kuvert.

Anmäl dig till mat senast 23/2 till info@fgstaffanstorp.se.

Betala senast 23/2 till bankgiro 923-9393 och märk din inbetalning med årsmöte och ditt namn.

Kallelse kommer enligt stadgarna fyra veckor innan Årsmötet.