Företag i samverkan.

Nätverka ger effekt.

Bli medlem

Som medlem får ni tillgång till ett stort nätverk för utbyte av erfarenheter. Vi verkar också för ett ökat samarbete mellan medlemsföretagen. Ni är med på våra träffar och påverkar vilka frågor vi skall driva.

Våra medlemmar

Genom Företagsgruppen får vi möjligheter att utveckla våra nätverk och skapa förutsättningar för att göra affärer med varandra. Vi kan föra fram krav och önskemål till kommunpolitiker och tjänstemän.

Eventkalender

Som medlem i Företagsgruppen i Staffanstorp deltar ni i de event som vi anordnar för våra medlemmar och knyter värdefulla kontakter samt att göra affärer. Sist men inte minst ha kul tillsammans.