Datum: 1 mars, 2018

Tid: 18:30 - 21:00

Plats: Staffanstorps Gästis

En skånsk klassiker serveras under kvällen.

En person per medlemsföretag går kostnadsfritt och medföljande betalar 215:- /kuvert.

Anmäl dig till mat senast 23/2 till info@fgstaffanstorp.se.

Betala senast 23/2 till bankgiro 923-9393 och märk din inbetalning med årsmöte och ditt namn.

Kallelse kommer enligt stadgarna fyra veckor innan Årsmötet.